Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

A DI ĐÀ PHẬT ! TRONG NIỆM KHỞI RA

TÂM GIÁC ! TÂM MÊ ! NIỆM TIN ! NIỆM GIẢ

 

A DI ĐÀ PHẬT, đợi chúng sanh

Pháp môn niệm PHẬT, sớm tin hành

NGÀI thương chúng sanh, không kể xiết

Chúng sanh còn tiếc, chưa thật buông

 

A DI ĐÀ PHẬT, sẽ rất buồn

Chúng sanh bỏ PHẬT, không tin luôn

Chỉ muốn ở hoài, nơi trược thế

PHẬT đợi mỏi mòn, mấy ai về..

 

A DI ĐÀ PHẬT, cận kề ta

Nhắc nhở đừng quên, đường về nhà

Nơi đây nhờ mượn, đừng sa đọa

Vướng vòng trược nhiễm, quên lối ra

 

A DI ĐÀ PHẬT, rất từ bi

Chỉ cứu chúng sanh, chẳng cần gì

PHẬT lo cho ta, từng chi tiết

Tạo lập Tây Phương, PHẬT tiếc chi

 

A DI ĐÀ PHẬT, tính kĩ rồi

Danh hiệu nầy tin, được về thôi

PHẬT đã tính rồi, rất viên mãn

Mỗi người về đó, thân bằng vàng

 

A DI ĐÀ PHẬT, rước ta sang

NGÀI lo đầy đủ rất chu toàn

Thời gian tu học, nhanh thành tựu

Bởi vì Cực Lạc, vốn chuyên tu

A DI ĐÀ PHẬT, nhủ khuyên rằng

Ta bà dễ có nghiệp sanh tăng

Khi về xứ PHẬT, vĩnh hằng đó

PHẬT cho tất cả, tuổi thọ dài

 

A DI ĐÀ PHẬT, chẳng bỏ ai

Vạn loài người vật, nếu tin Ngài

Nguyện sanh chân thật, không hai ý

Sáu nhiễm, ba đường, biết xả ly

 

A DI ĐÀ PHẬT, nhớ nghĩ tin

Ngày tháng nơi đây, cảnh báo mình

Huyễn mộng đừng sinh, tâm vọng tưởng

Một niệm khởi ra, chỉ Tây Phương

 

A DI ĐÀ PHẬT, tuyệt Phi Thường

Bốn tám nguyện VƯƠNG, giúp chúng sanh

Chân thành tin niệm, ta bà thoát

Dứt kiếp vần xoay, lọt tam đồ

 

A DI ĐÀ PHẬT, chiêu mộ về

Nước Ngài tuyệt đối, không nhân mê

Được về thì tốt, lâu mãi mãi

Không có nhân lôi, vướng khổ hoài

 

A DI ĐÀ PHẬT, Ngài là VUA

Đứng đầu pháp giới, chẳng phải đùa

Nguyện Lực của Ngài là VUA Nguyện

Gươm báu cắt lìa, quả luân phiên

 

A DI ĐÀ PHẬT, Nguyện thế nầy

Ai muốn về Ngài, giảm ghiền đây

Xứ Ngài tuyệt đối, không Thây thúi

Về nước Ngài rồi, cắt ngậm ngùi

 

A DI ĐÀ PHẬT, sẽ rất vui

Vì thấy chúng ta, thoát chôn vùi

Cũng không ngắn ngủi, đầu thai lại

Không còn vay trả, với trả vay

 

A DI ĐÀ PHẬT, Ngài ở đâu ?

Ở tại trong tâm, chẳng vọng cầu

Ở tại tâm nào, quay đầu sửa

Không ở tâm người, chưa cầu sanh

 

A DI ĐÀ PHẬT, PHẬT đã Thành

Chúng ta tinh tấn, PHẬT cũng sanh..

Duyên lành khó gặp, ngay đời cuối

Nhớ đến nhiêu thôi, con bùi ngùi

 

A DI ĐÀ PHẬT, vui lắm thay

Mười Phương thân mạng, muốn được dài

Nên đã niệm Ngài..dần chân ...thật

Thực chất.. chưa nhiều.. PHẬT báy bay

 

A DI ĐÀ PHẬT, rất Oai Hùng

Kinh Vô Lượng Thọ, tuyệt viên dung

Cứu độ khắp cùng, không phân biệt

Tiếc chi, giả tạm, tử sanh nầy

 

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

Lòng vòng rồi tiếp khổ

Mê hoài, ác đạo vô

Bình luận A DI ĐÀ PHẬT ! TRONG NIỆM KHỞI RA TÂM GIÁC ! TÂM MÊ ! NIỆM TIN ! NIỆM GIẢ
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 30
  • Tháng hiện tại: 3258
  • Tổng lượt truy cập: 135833
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com