Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

Giữ tâm chánh niệm làm nền
Biết ơn sanh chúng nuôi nên thân người
Hiểu rồi đời chẳng đẹp tươi
Tận tường nhân thế người người bất an
Chưa tu ta thích tiền vàng
Tu rồi ta biết ta đang sai rồi
Chưa tu không biết đúng sai
Tu rồi phải sửa cả ngoài lẫn trong
Chưa tin tìm kiếm lòng vòng
Tin rồi đã đủ một ÔNG PHẬT ĐÀ
Chưa tu không biết Phật ma
Tu rồi mới hiểu Phật ma do mình
Chúng ta tà chánh không minh
Vì không chánh định ma tình bủa vây
Tạp tâm chiêu khởi cõi nầy
Mê tâm lạc lối nơi đây mịt mù
Không tin một hướng phải tu
Chỉ toàn tạp lẫn tu trì bằng không
Tạp tâm,, cực lạc đừng hòng
Đó là cái quả sáu vòng phải đi
A DI ĐÀ PHẬT không trì
Chạy đi tìm kiếm cái gì,  ở đâu ? 
Tây Phương cực lạc không cầu
Đáng thương phải tiếp trả lâu trả hoài
A DI ĐÀ PHẬT là ai ?
Là VUA của PHẬT tên NGÀI QUANG TRUNG
Nguyện lực, NGÀI phát khắp cùng
Mười phương tin tưởng về chung nước NGÀI
Bốn mươi tám nguyện rất hay
Thật là tuyệt đối của NGÀI PHẬT VUA
Ta bà nhân quả chớ đùa
Kiếp người ngắn tạm đừng đua mạng mình
Ta bà ân oán dễ sinh
Chúng ta phản tỉnh cứu mình nơi đây
Ta bà lôi kéo vần xoay
Chúng ta không sửa Phương Tây khó về
Ta bà nhiều lắm sự mê
Chúng ta điên đảo nặng nề trả vay
Ta bà dục nhiễm dụ hoài
Chúng ta ưa thích thì sai càng nhiều
Ta bà ma ngũ ấm chiêu
Chúng ta mê hoặc sẽ nhiều khổ đau
Ta bà dẫn địa ngục vào
Chúng ta phải sợ buông mau, thật làm
Ta bà nhiều thứ để ham
Chúng ta phải tránh, đừng làm súc sanh
Ta bà bày xúi tranh giành
Chúng ta không ngộ nó hành chúng ta
Ta bà đường dẫn sáu nhà
Chúng ta giữ vững không sa Diêm Phù
Ta bà vay trả thiên thu
Chúng ta không phải kẻ mù đi đêm
Ta bà nhiều nghiệp ẩn dìm
Chúng ta khởi vọng nó tìm đến ngay
Ta bà, nếu sửa ngày ngày
Chúng ta không vướng những sai lạc lầm
Ta bà có PHẬT trong tâm
Chúng ta cắt được gốc mầm xấu kia
Ta bà nếu biết đoạn lìa
Chúng ta chấm dứt cõi kia không vào
Ta bà tu tốt sửa mau
Chúng ta không sợ lao đao nữa rồi
Ta bà.cũng tốt đó thôi
Chúng ta nhờ mượn để ngồi trên sen
Ta bà không bận sang hèn
Chúng ta chẳng vướng khen chê tiếng đời
Ta bà, sửa tốt nơi nơi
Chúng ta toại nguyện tuyệt vời đúng không
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Ta bà mượn giả làm chân
Được về đất PHẬT từ nhân ta bà.

Bình luận Bốn mươi tám nguyện rất hay
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 115
  • Tháng hiện tại: 2994
  • Tổng lượt truy cập: 142889
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com