Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

CHẲNG GÌ ! LÀ SỰ THẬT
GIỮ CẤT! CHỈ SÁU ĐƯỜNG

Tôi đã biết, thân nầy đang được mượn
Nào của mình, tìm mọi cách vấn vương
Không riêng tôi, đều có cảnh vô thường
Sanh tử khổ, sáu đường ai cũng trả

Tôi ngu muội, dẫn tâm mình xa quá
Đã nhiều đời, vay trả khổ biết bao
Đường luân hồi tôi mê hoặc bước vào
Sống với khổ, phải bao lâu mới hết

Tôi vốn nghĩ, chết là xong tất cả
Không ba đường, không vay trả gì đâu
Có ngờ đâu, phía sau ấy hãi hùng
Phải luân chuyển, vào cùng vòng định nghiệp

Tôi phải lãnh, những vần xoay trả tiếp
Kiếp làm người, tôi không có nữa rồi
Phải lăn trôi, và cứ tiếp trôi lăn
Vòng quanh trả, nặng nề đau với khổ

Tôi mê đắm, kiếp người toàn ái ố
Tâm vô minh, thân hỷ nộ vô thường
Nhiễm sáu đường, tôi không sót bỏ chi
Nhân không tốt, làm gì sanh quả ngọt

Tôi nào biết, nghiệp nhân không sai sót
Đã trồng rồi, nào tránh lọt một ai
Không dung tha, trai, gái, trẻ, cụ, già
Cũng không tha, thai nhi nằm trong bụng

Tôi cũng hiểu, có làm thì phải chịu
Ít hay nhiều, không cho thiếu một ai
Gây một đời, nhưng trả lại rất dài
Sự khổ ấy, không một ai thay được

Tôi mê dại, sống với tâm chấp trước
Ngu si nhiều, tước đoạt mạng chúng sanh
Chưa nhìn ra, thì nghiệp đã vận hành
Vào thân thể, tìm sanh đường đòi nợ

Tôi quằn quại, cho đến khi hết thở
Cũng chưa xong, với oán nợ đã làm
Nào hơn thua, tranh cướp, đoạt, lấy, tham
Làm điều xấu, một đời chưa sợ tội

Tôi có lỗi, không quay đầu sửa đổi
Thân tâm người, làm việc tội rất nhiều
Trả dương trần, trả địa ngục thiếu sao ?
Trong sáu cõi, thân thay  không thể tránh 

Tôi say khoái, tâm vọng sanh thích đắm
58 năm… mờ mịt cái tâm nầy
Mê nơi đây, dính chặt với vòng quay
Nơi xuất phát, lại về nơi xuất phát

Tôi quanh quẩn, với nhiễm trần khoái lạc
Khắc tạc lòng, vòng định luật thai hình
Thai làm người, hay làm lại súc sinh ?
Chỉ PHẬT biết, chớ tôi mê sao biết

Tôi lẩn quẩn với đường sanh rồi diệt
Cõi biệt ly, vướng mắc khổ vô cùng
Ăn thì chung, nghiệp trả chẳng chịu chung
Tự mình chịu, khốn cùng đường ác đạo

Tôi lầm lạc, tất nhiên mau nghiệp trổ
Nợ bũa vây, sống khổ.. chết không xong..
Trả chưa xong, muốn.. chết..chẳng dễ gì..
Trả chưa đủ, vào A TỲ sẽ.. đủ

Tôi đã sợ, nên tu trì đã kịp
Có một môn, dễ tiếp nhận thực hành
Là nhất thừa niệm PHẬT nguyện vãng sanh
Tự giác ngộ, tự hành, và tự đắc

Tôi cân nhắc, mình là người ngu dốt
Nên chỉ cần, chọn pháp niệm PHẬT thôi
Tôi không khôn, nhưng biết có luân hồi
Quyết tin PHẬT, tin rồi thì làm tốt

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Không niệm PHẬT, tôi đi làm Vật
Không tin PHẬT, thì PHẬT bó tay14:29/-strong/-heart:>:o:-((:-hĐã gửiXem trước khi gửiThả Files vào đây để xem lại trước khi gửi

Bình luận CHẲNG GÌ ! LÀ SỰ THẬT GIỮ CẤT! CHỈ SÁU ĐƯỜNG
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 89
  • Tháng hiện tại: 1577
  • Tổng lượt truy cập: 123309
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com