Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

57 năm rồi tạo những gì
Bừng tỉnh nhớ ra sợ quá đi
Vừa mới đây thôi Tâm mới nghỉ
Giật mình nhìn kĩ mình là chi ( là đất nước gió lửa)
Sân si tình chấp hồ đồ
Là nhân dẫn đến đường vô A Tỳ
Cứu mình sửa tập lại đi
Những gì xưa xấu đoạn dần nơi đây
Vì ta phải thoát cõi nầy
Nếu không nó kéo vần xoay khổ nhiều
Ta bà giờ lắm trò chiêu
Ta mê nó dụ đủ điều, biết không
Nó đưa ta gặp sáu vòng ( lục đạo)
Vào trong cõi dữ đừng hòng dễ ra
Khổ rồi ác đạo là nhà
Hành cưa xay giã cắt ra trả thù
Bởi vì khi sống giả tu
Sai đường lạc đạo dạy ngu hại đời
Không tin nghiệp trổ đến nơi
Vì nhân đã chín tơi bời khổ mang
Cận kề thời mạt lựa sàng
Dối gian tà giả đưa sang Diêm đài
Khi sống nhiều lỗi lầm sai
Hết hơi vay trả nào ai giúp mình
Trôi hoài theo kiếp tử sinh
Cũng vì ân oán tự mình tạo ra
Làm sao thoát khỏi ta bà
Trả vay vô lượng lăn trong sáu đường
Sắc tài ngũ dục thích thương
Vô thường không sợ mê mờ vọng tâm
Một đời tạo tác gieo mầm
Trồng nhân, quả trổ âm thầm đợi ta
Say mê hư giả ái hà
Không hề sợ trả lâu xa khổ sầu
Mạng nầy có được lâu đâu
Tắt hơi tích tắc vào chầu Diêm Vương
Thân nầy là của vô thường
Bởi ta ân oán đủ đường do tâm
Sai lầm nhiều kiếp vì ngu mộng
Sáu cõi luân hồi có, chẳng không
Muốn thoát hay không thì tự chọn
Tu hành chuyển sửa nghiệp tội mòn
Tội mòn phước huệ sẽ dần tăng
Nẻo dữ thoát tuyệt vĩnh hằng
Chặn ngăn tâm vọng không phát khởi
Làm thật đời nầy đừng buông lơi
Tả tơi vay trả đã đủ rồi
Sắp hết kiếp người bởi nghiệp lôi
Giờ đây đã hiểu dần sửa lỗi
Phải sửa, nếu không lại luân hồi
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Chúng ta nếu mãi ngu mê
Quay về lục đạo nặng nề trả vay.
 

1 Bình luậnChúng ta nếu mãi ngu mê- Quay về lục đạo nặng nề trả vay
Ảnh đại diện
Anh   Chị
- Bình luận ngày 28-03-2023
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 32
  • Tháng hiện tại: 4449
  • Tổng lượt truy cập: 131079
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com