Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

CÕI KHỔ! AI ĐÃ NHÌN RA
SÁU ĐƯỜNG! ĐỜI SAU HẾT TRẢ
Giật mình mới thấy tóc hết xanh
Như lá trên cây sắp rời cành (chết ngắc)
Mạng ngắn mong manh nhiều sự khổ
Lo toan đời sống nghiệp đem vô
Một ngày hết khổ một ngày vui
Chưa ngộ.. lâu xa mạng chôn vùi
Sống trong giả tạm ngắn ngủi ấy
Vào ra thay đổi bao nhiêu THÂY ?
Thân nầy khó được, mất lại mau
Vì ta mê đắm nghiệp mãi vào
Sẽ mau nghiệp trổ nếu không sửa
Không tin nhân quả gì chừa đâu
Vì chưa tin sâu nên cứ tạo
Qua kiếp người này, rồi làm sao ( khổ tiếp)
Tác khởi quả nhiều, nhân phải trả
Nếu chưa giác tỉnh, khó thoát ra 
Lâu xa kiếp trước, ta khổ trải
Lục đạo quay vòng, đớn đau thay
Cũng do lầm lạc, say đắm mộng
Nên cứ quẩn quanh, khổ sáu vòng
Vướng trong cõi khổ, sanh tử mãi
Kề cận giờ ngày, ai đã hay
Ai có đoái hoài, đang kiếp cuối
Nếu đã nhìn ra, chạnh bùi ngùi
Biết chẳng gì vui, trong cõi tạm
Chán ngán cõi nầy, hết khoái ham
Hết nghĩ hết làm, như xưa cũ
Người đủ phước duyên kiếm đường tu
Người còn chìm nổi phù du khoái
Người đã ngộ rồi, tránh mộng say
Người còn mù quáng, nhân gieo mãi
Người đã tận tường, biết tránh ngay
Người còn sai lạc, ôm quằn quại
Người tỉnh thức rồi, sửa rất hay
Người nhiều tìm kiếm, ngày ngày vọng
Người đã nhìn thấu sợ nghiệp chồng (chồng chất)
Người không mê hoặc đời nầy thoát
Người còn nhiều khoái, lọt được đâu
Người ngộ có sầu, trong sáu ngã
Người mê cứ ngỡ, thật ta bà
Người lo giải thoát, dần đang xả
Người tâm mù mịt, nghĩ của ta
Người duyên sâu đủ, không tà mị
Người không chánh kiến ma kéo đi
Người nhân bi trí nhìn tường tận
Người đang si hoặc nghiệp đến gần
Người đang dần thoát đường sanh tử
Người còn toan tính.. chưa có dư..
Người không tích trữ, tu sửa tốt
Người còn góp nhặt hốt cho nhiều
Người đang thấu hiểu, luân hồi trả
Người đang tiếp tục đường đọa sa
Người đang buông bớt ta bà nhiễm
Và người đang có nghiệp kiếm thêm
Người đang tìm được đường tu tắt (pháp môn niệm PHẬT)
Người đang giữ chặt quả thay hình
Người đang tin nhận danh hiệu PHẬT
Và người vô lượng kiếp VẬT sanh
Người đang phát nguyện chân thật hạnh
Người đang nước PHẬT khó viên thành (tu sai lời PHẬT dạy)
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Người đang huyễn mộng hơn tranh
Người thì thánh chúng xứng danh quê nhà.

2 Bình luậnCÕI KHỔ! AI ĐÃ NHÌN RA SÁU ĐƯỜNG! ĐỜI SAU HẾT TRẢ
Ảnh đại diện
Anh   Chị
- Bình luận ngày 20-01-2024
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
- Bình luận ngày 30-11-2023
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 28
  • Tháng hiện tại: 648
  • Tổng lượt truy cập: 117344
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com