Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

ĐÃ NHIỀU KIẾP CON TRẢ VAY THỐNG KHỔ
VÌ MÊ MỜ CON TỰ DẪN NGHIỆP VÔ
Ngu si con tạo nghiệp sâu dầy
Tổ, đã nhắc rồi sửa tại đây
Trả lại cõi nầy đừng vay nữa
Xác định trong đời phải cầu Tây
Thân con nhiều khổ tham vương 
Vay trả, mà con cứ xem thường
Ái nhiễm chìm sâu trong kiếp mượn
Dục trần chìm đắm ba cõi nương 
Sáu đường quanh quẩn có ta
Mãi mê không thể thoát ra luân hồi
Cận kề sanh tử hỡi ôi
Trở về lại kiếp nổi trôi thống sầu
Bao lâu ta trả bao lâu ?
Chắc phải lâu lắm vô vàn khổ đau
Vô minh ta cứ đem vào
Những vần xoay khổ để mau mạng mòn
Nhân quả nghĩ rằng cõn con
Mặc tình tạo tác vì còn mê tham
Điều xấu việc ác vẫn làm
Bất chấp hại mình quả trổ nghiệp giam
Bởi mê muội không hay cõi tạm
Khi quả về có nghiệp tam đồ
Vậy nên tính toán mưu mô
Những điều sai bậy hồ đồ tháng năm
Nên có những thăng trầm hiện tại
Vì lâu xa gây tạo..trổ nay
Có nhân thì quả đúng ngày
Không. sai, sót, lọt, trả ngay trong đời
Ta cứ nghĩ tuyệt vời khi tạo
Không thù hằng nghiệp báo gì đâu
Vậy nên chồng ác ngút đầu
Hàng hàng lớp lớp nhiều lâu hãi hùng
Thì đến lúc phước mòn, nghiệp trổ
Thì đương nhiên lục đạo phải vô
Sống hiện đây đầy dẫy mơ hồ
Mù mịt tối toàn vô quả ác
Ân và oán bao giờ sai lạc
Chỉ do ta gieo hạt khi trồng
Vốn rõ ràng nhân quả,. có.. không..
Trồng hạt tốt, quả lành trái ngọt
Gieo hạt xấu. quả chua kiếp chót
Trả trong đời không sót một ai
Dù gái trai, già trẻ ngu tài
Hoặc Vua Quan, hiền thần khôn dại
Cũng đồng chịu vần xoay phải trả
Luật định rồi mê ngộ do ta
Nếu nhìn ra, hãy sớm quay về
Vẫn còn kịp cứu mình thân cuối
Ta nhiều khổ cũng vì ngu muội
Đã ngậm ngùi sanh tử, sáu vòng
Khổ quá nhiều, muốn hết khổ không
Buông, sửa, bớt những gì không thật
Tập biết đủ giản đơn vật chất
Thật gì đâu, toàn của luân hồi
Đủ muôn hình vạn kiểu dụ lôi
Làm mê hoặc, tu sai mất kiếp
Nhìn không thấu đời nầy hết kịp
Không giảm dần, thì tiếp thay hình
Không dễ đâu, sáu nẻo dụ sinh
Mình không xả thì mình lãnh chịu
PHẬT dạy kĩ trong kinh cho hiểu
Tổ Thầy khuyên phương tiện nhiều lời
Chúng ta ngu lục đạo thích chơi
Lẩn quẩn mãi chơi vơi biển
nghiệp
Sáu nẻo khổ vô sâu sâu tiếp
Một kiếp nầy kiếp nữa, nữa hoài
PHẬT bó tay, Tổ cũng bó tay
Diêm Vương khoái vần xoay khoái lắm...
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Mình ngu mình tự chịu
Mình mê mình trả nhiều

Bình luận ĐÃ NHIỀU KIẾP CON TRẢ VAY THỐNG KHỔ VÌ MÊ MỜ CON TỰ DẪN NGHIỆP VÔ
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 48
  • Tháng hiện tại: 1651
  • Tổng lượt truy cập: 104925
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com