Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

ĐƯỜNG VUI KHỔ TỰ CHỌN

CHÁNH GIÁC ! VÀ KIẾP CON

 

Kiếp nầy không tu, nghìn muôn kiếp khổ

Kiếp nầy chưa ngộ, vô lượng kiếp đau

Kiếp nầy nhiều mê, về sau có trả

Kiếp nầy chưa nhẹ, lăn tiếp sáu nhà

 

Kiếp nầy vô minh, lại sa sanh tử

Kiếp nầy chưa tỉnh, từ cõi khổ vô

Kiếp nầy mơ hồ, tiếp vần xoay lãnh

Kiếp nầy sanh vọng, vay trả nữa rồi

 

Kiếp nầy khoái lôi, tất nhiên ác quả

Kiếp nầy mê giả, không biết cứu mình

Kiếp nầy còn rinh, thì còn khổ tiếp

Kiếp nầy kiếp tiếp, tiếp tiếp khổ hoài

 

Kiếp nầy vùi say, luân hồi khổ sở

Kiếp nầy không sợ, nên chẳng lo tu

Kiếp nầy si ngu, thân người mất biệt

Kiếp nầy luyến tiếc, tâm mịt mờ mê

 

Kiếp nầy tiếp về, thân mang nghiệp chịu

Kiếp nầy không hiểu, nhân quả phân minh

Kiếp nầy hại mình, tử sanh trôi tiếp

Kiếp nầy còn dịp, được thở nơi đây

Kiếp nầy cứu mình, dứt thây cầm.. thú

 

Nơi đây, còn thở sớm tu hành

Thân tâm nhiều vọng, dục dễ sanh

Ta vốn phàm phu, tánh mê muội

Nhiễm trần dụ khổ, lại lầm vui

 

Có khổ ngậm ngùi, chẳng chịu tin

Vẫn mặc thờ ơ, mạng ngắn mình

Cứ mãi mang rinh, luân hồi mộng

Một sát na về, hoại, tàn, không

 

Sửa lòng kiếp cuối, thoát khổ đau

Ái nhiễm, giam lâu khổ lắm nào

Sớm mau tỉnh kịp, khi còn thở

Luống trễ qua rồi, mơ lại mê

 

Luân hồi không dễ, thoát ra đâu

Vì đã mù mê, quá sâu dầy

Làm người nơi đây, mà không ngộ

Hết thở xong rồi, chỉ khổ thôi

 

Một niệm hồi đầu.. khó lắm sao ?

Tiếc nuối vậy nên, kéo khổ vào

Tự tìm nhân đọa, mau sớm lãnh

Tiếp tục quay về, sanh tử thai

 

Một ngày giác ngộ, vui nhiều đời

Chấm dứt trầm luân, khổ tả tơi

Vô thường tìm đợi, không tái diễn

Đoạn lìa vay trả, nhiều luân phiên

 

Triền miên sanh tử, đã quá lâu

Một niệm nghe qua, ngộ quay đầu

Khổ sầu cắt đứt, về với PHẬT

Không còn cái khổ, Vật vãy lông

 

Nguyện cầu pháp giới, lòng chuyển sửa

Sống trong chánh niệm, sáng, trưa, chiều

Nhân quả rõ ràng, cần liễu giác

Xấu ác tránh gieo, nghiệp đừng gây

 

Cõi nầy cám dỗ, ngày càng cao

Vì tâm mê muội, đã cao trào

Oán kết trước sau, đều phủ kín

Đúng ngày quả định, nghiệp đến lôi

 

TỔ nói, chúng ta chớ hồ đồ

Hại mình lục đạo, phải tiếp vô

Tam đồ quằn quại, không thể tính

Luân hồi, thoát khổ, chọn do mình

 

Mỗi người, giảm bớt vọng sinh

Cứu mình thoát kiếp, thay hình được chăng?

Mạng ta, dần ngắn mọi người

Dễ ngươi một kiếp, khổ dài biết bao

 

Chúng ta không có thứ nào

Chỉ toàn vay mượn, nên mau nghiệp đòi

Trả vay cũng tại ta thôi

Vần xoay cứ mãi, tìm lôi về hoài

 

Luân hồi, ai dám thay ta

Tử sanh khổ đọa, tự ta đem về

Đã mê, rồi lại càng mê

Tiếp về ác đạo, sâu càng lâu hơn

 

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

Bạn tin chưa, Tây Phương Cực Lạc

Không luân hồi, nhân ác càng không

Bình luận ĐƯỜNG VUI KHỔ TỰ CHỌN CHÁNH GIÁC ! VÀ KIẾP CON
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 53
  • Tháng hiện tại: 3281
  • Tổng lượt truy cập: 135856
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com