Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

GIẢ ĐÓ THÔI LUÂN HỒI KHỔ ẨN
CÓ NHÌN RA ĐƯỜNG DẪN THAY THÂN
Cõi nầy vốn nó giả thôi
Chúng ta tự dẫn đến đây trả đòi
Cõi nầy vốn có nghiệp lôi
Chúng ta mê muội vần trôi mãi hoài
Cõi nầy nào của riêng ai
Chúng ta cùng cộng kéo dài khổ đau
Cõi nầy nếu đã bước vào
Chúng ta cùng khổ như nhau dẫy đầy
Cõi nầy dễ mất mạng thây
Chúng ta thích hết nơi đây không chừa
Cõi nầy mất hết hiền xưa
Chúng ta ác độc hơn xưa rất nhiều
Cõi nầy lương thiện còn nhiêu
Chúng ta có đủ những điều gian manh
Cõi nầy cõi của tạo giành
Chúng ta đến để.. vào tranh A TỲ
Cõi nầy dẫn dụ mê ly
Chúng ta ham muốn ác gì cũng vô
Cõi nầy tương hợp tam đồ
Chúng ta không ngán vẫn mưu mô bày
Cõi nầy dục nhiễm còn say
Chúng ta phải tiếp trả vay hãi hùng
Cõi nầy nghiệp dữ không dung
Chúng ta lại thích sống cùng vần xoay 
Cõi nầy nghiệp rất sâu dày
Chúng ta phải tiếp từ nay thống sầu
Cõi nầy quả chẳng hề lâu
Chúng ta vọng khởi khổ sầu tới ngay
Cõi nầy ta ngắn từng ngày
Chúng ta sanh tử ai thay cho mình
Cõi nầy sau trước dục sinh
Chúng ta trai gái cứu mình, sửa tu
Cõi nầy có những sáu tù (khổ trong lục đạo)
Chúng ta đền trả không từ ngu khôn
Cõi nầy khổ xác lẫn hồn
Chúng ta ngu nghĩ xác chôn khỏe rồi
Cõi nầy xác thúi chôn ôi
Chúng ta nào biết, luân hồi hồn đau
Cõi nầy nhiều ít, nghiệp vào
Chúng ta ác đạo kiếp nào được ra
Cõi nầy tên gọi ta bà
Chúng ta thỏa chí sáu nhà.. mộng mơ
Cõi nầy quả khổ đang chờ
Chúng ta tâm ác từng giờ luân lưu
Cõi nầy đường đến Diêm Phù
Chúng ta ngu thật ngu ngày ngu đêm
Cõi nầy.. trong khởi ngoài tìm
Chúng ta phối hợp kiếm đường vần xoay
Cõi nầy nhân quả, trả dài
Chúng ta tường tận sửa ngay kịp còn
Cõi nầy xin PHẬT rước con
Chúng ta huyễn mộng, không còn ngu mê
Cõi nầy đang mượn đường về
Chúng ta xác định về quê CHA chờ (A DI ĐÀ PHẬT)
Dù con thất lạc bơ vơ
Chỉ cần con nhớ CHA mình là ai ( A DI ĐÀ PHẬT)
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Dù chúng ta bôn ba trôi lạc
Chỉ cần nhớ lại nhà muốn về
TỪ PHỤ DI ĐÀ sẵn sàng đón nhận

Bình luận GIẢ ĐÓ THÔI LUÂN HỒI KHỔ ẨN CÓ NHÌN RA ĐƯỜNG DẪN THAY THÂN
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 68
  • Tháng hiện tại: 1671
  • Tổng lượt truy cập: 104945
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com