Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

KHÔNG CÓ NGÀI CHÚNG CON KHÔNG BIẾT CÓ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC
Kính NGÀI GIÁO CHỦ cõi ta bà
Ơn NGÀI giáo dạy khắp gần xa
NGÀI đã hiện ra trong pháp xả
Viễn ly bốn khổ cứu bao nhà
Tri ân TỪ PHỤ với BỔN SƯ
Đã bao dung lượng ái nhân từ
Phối hợp ta bà cùng cực lạc
Độ tận nơi nơi không khác sai
Hai NGÀI GIÁO CHỦ đã hiển bày
Một NGÀI thị hiện dục không say
Một NGÀI còn lại xây đất nước
Để đón chúng sanh trược thế về
Công ơn lớn nặng con ghi tạc
Quyết chí lập nguyền cực lạc sanh
Sửa lòng ai nhẫn không giành thắng
Vâng lời PHẬT dạy nguyện vĩnh hằng
Ta bà phước lớn NGÀI đã đến
Vị PHẬT ra đời xứng với tên
MÂU NI toàn GIÁC nền kinh điển
Nghĩ lại chúng con thật phước duyên
Phước duyên nếu muốn tốt vẹn phần
Nơi đây rốt ráo phải hiền nhân
Những gì PHẬT dạy làm chân thật
Vật chất mượn thôi chớ vướng lòng
PHẬT NGÀI ứng hiện trong cõi khổ
Để chỉ chúng sanh chớ lầm, vô
Của tiền tài sản NGÀI vô số
Nhưng NGÀI đã ngộ,, ta hồ đồ
NGÀI thì danh vọng viễn ly
Còn ta lớn nhỏ cái gì cũng ham
NGÀI là thành PHẬT quyết làm
Còn ta thì lại muốn giam A TỲ
NGÀI là THÁI TỬ còn đi ( tìm đường giải thoát)
Thân ta cỏ rác đáng gì người ơi
BỔN SƯ NGÀI thật tuyệt vời
Tìm ra giáo pháp khắp nơi được nhờ
Trẻ già trai gái lớn thơ
Chỉ cần tín nhận sửa từng giờ đây
Giảm đi những huyễn mộng nầy
Cầu sanh cực lạc phương tây vĩnh hằng
Ta bà mạng ngắn từng phân
Nếu ta không thấu, có phần trả vay
Vì nhân gây tạo mỗi ngày
Nghiệp kia phải lãnh không sai bao giờ
Dù cho lớn nhỏ ngây thơ
Gái trai, cha mẹ, dại khờ, chịu chung
Thương đau quằn quại hãi hùng
Trả bao giờ hết khốn cùng ai ơi
Tây Phương cực lạc tuyệt vời
Niệm đi sẽ thấy tốt nơi tâm mình
Tốt là niệm xấu không sinh
Những gì sai quấy tự mình biết ngay
Vậy nên ác chẳng khởi bày
Niệm rồi sửa được cả ngoài lẫn trong
A DI TỪ PHỤ sẵn lòng
Rước ta về đó vào trong sen ngồi
BỔN SƯ dạy rõ đó thôi
Kinh vô lượng Thọ đủ rồi, tin chưa ?
Tin thì, hư vọng, sửa chừa
Viễn ly ái nhiễm, không dây dưa à
Bởi vì nó chẳng của ta
Chỉ là, nghiệp thật, đưa ta luân hồi
Tri ân TỪ PHỤ hai nơi
Một nơi tỉnh giác, ( ta bà) một nơi được về (cực lạc)
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Ơn Thầy ơn Tổ cứu mạng con
Một kiếp luống qua mạng chẳng còn.

Bình luận Không có ngài chúng con không biết có tây phương cực lạc
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 60
  • Tháng hiện tại: 3288
  • Tổng lượt truy cập: 135863
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com