Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

KINH VÔ LƯỢNG THỌ ! NẾU TẬN TƯỜNG
CHÚC MỪNG LIÊN HỮU ! SÁU ĐƯỜNG HẾT VÔ
Hành trang giải thoát, danh hiệu PHẬT
Vật chất, dẫn mình dễ trôi lăn
Vĩnh hằng, cõi PHẬT an yên tốt
Một kiếp thật tu, thoát khổ nhiều
Bao nhiêu đã tỉnh, nhiều chưa tỉnh
Nhìn người còn lắm, ái lạc say
Mãi chìm biển mộng, rồi phải trả
Ta có gì đâu, nghiệp cứ chiêu
Điều thật bỏ qua, tìm đường lạc
Ác quả không sai, lầm vọng ham
Làm gây tạo tác, vần xoay đủ
Mù mịt rất mau, có khổ về
Mê điều hư giả, tam đồ vướng
Tưởng vọng nghĩ chiêu quả không hay
Ngày gom tích nhặt, thân đã cuối
Vùi sâu hết kiếp, lại khổ rồi
Nổi niềm canh cánh, người đã ngộ
Khổ đến bao trùm, chẳng thật tin
Nhìn lại sáu trần, tìm chân tướng
Tường tận ẩn sâu, chuyện trả vay
Trái chín đúng ngày, khó xoay tránh
Thành những trái oan, tiếp hại mình
Tin nhân có quả, không thay chạy
Dài lắm nghiệp tìm, dẫn luân hồi
Trôi tiếp đổi hình, phải ôm lãnh
Hành trong cõi khổ, ai thế thay
Tài Giỏi khôn lanh, không sai được
Trước xưa tình chấp, quay sửa thôi
Dồi trau chân tánh, trong kiếp tận
Nhân phước trồng vun, quả vẹn toàn
Con đường giải thoát, thân tự ngộ
Khổ không phải giả, tránh tránh nha...
PHẬT dạy con , nhìn ra hư giả
TỔ khuyên con, nhìn thấu buông ra
PHẬT dạy con, cõi nầy dễ đọa
TỔ khuyên con, tập xả ái hà
PHẬT dạy con, dục lôi dễ ngã
TỔ khuyên con, tránh chuyện sáu nhà
PHẬT dạy con, dục trần giảm xả
TỔ khuyên con, tam độc lọc ra
PHẬT dạy con , trí bi tất cả
TỔ khuyên con , từ mẫn trẻ già
PHẬT dạy con , nhìn ra nhân quả
TỔ khuyên con , thân giáo là mình
PHẬT dạy con, đừng rinh huyễn mộng
TỔ khuyên con , quay lại trong tâm
PHẬT dạy con , đừng lầm tà mị
TỔ khuyên con , nhìn kĩ nơi đây
PHẬT dạy con , thân nầy nhớ mượn
TỔ khuyên con , vọng tưởng khổ lâu
PHẬT dạy con , nhiễm sâu chớ lọt
TỔ khuyên con , đừng mót sáu đường
PHẬT dạy con , cúng dường phước lớn
TỔ khuyên con , tam bảo ơn dày
PHẬT dạy con , có thật vần xoay
TỔ khuyên con, về ngay Cực Lạc
PHẬT dạy con , ác nghiệp đừng tham
TỔ dạy ta, bớt giam dính mắc
PHẬT dạy con, góp nhặt duyên lành
TỔ dạy con, tín nguyện thật sanh
PHẬT dạy con, phước lành hồi hướng
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
PHẬT vì ta! chỉ đường rất kĩ
Ta ngu si! lục đạo vẫn đi

Bình luận KINH VÔ LƯỢNG THỌ ! NẾU TẬN TƯỜNG CHÚC MỪNG LIÊN HỮU ! SÁU ĐƯỜNG HẾT VÔ
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 29
  • Tháng hiện tại: 649
  • Tổng lượt truy cập: 117346
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com