Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

LUÂN HỒI KHÔNG ĐỂ GIỠN
LỤC ĐẠO ĐỪNG BUÔNG LƠN
Kiếp cuối cùng nhau thoát vần xoay
Pháp môn niệm PHẬT gặp  cõi nầy
Nơi đây quanh quẩn nhiều vô kể
Tâm tạo mọi điều bởi vì mê
Bốn bề nghiệp trổ ai cũng trả
Do bởi chúng ta đắm ngũ ma
Lâu xa trôi nổi luân hồi lạc
Thân khác thay rồi chẳng phải ta...
Hằng hà dẫn dắt ta say mộng
Ta có nơi nầy thứ nào không
Lòng vòng lẩn quẩn không ra khỏi
Cũng bởi tâm kia nhiều duyên lôi
Hỡi ôi đời tạm ta ngu mãi
Ôm chấp giành mang nghiệp kiếm hoài
Vay trả thật mà . đừng sai nữa
Hoại hợp đó thôi tỉnh được chưa 
Tháng ngày trưa tối tâm dẫn lạc 
Niệm ác thành hình quả không xa 
Làm ma làm PHẬT ai chê.. nhận
Còn lại đời nầy cuối thay thân
Trồng nhân một niệm đi không đúng
Quả có phần ta tương hợp cùng 
Nghiệp sâu ân oán càng kinh khủng
Ta bà tâm khởi độc cộng chung.
Hãi hùng nghiệp có từ duyên xấu
Nhiều quá vui mê chẳng quay đầu
Dễ đâu một kiếp thân người có
Tắt thở vừa xong Diêm Vương lo
Thầy Tổ dặn dò khuyên khắp đủ
Tịnh An chìm khoái ngu càng ngu 
Giả phù vay trả không gì tốt
Một kiếp chưa xong nhiều ngút ngàn 
Vô vàn than oán đang chờ đợi
Thống khổ sáu đường tiếp tả tơi 
Nơi này mới gọi sanh tử khổ
Luân hồi lãnh nợ ba cõi vô
Ai thay được khổ, ai chưa ngộ
Tổ ! nhắc ta nhiều có tam đồ 
Khổ mang nhiều kiếp vì trược dục
Một chút giật mình thật hiếm khi
Cái gì là thật, nào gọi thật
Thân nầy không có , cất ích gì
Có chi tay trắng... và tóc trắng
Tạo tác dẫy đầy nghiệp lớn tăng
Vĩnh hằng cực lạc không già khổ
Không sanh không diệt không tội vô
Nắm mồ hai thước nằm một chỗ
Chạy nhảy bon chen thật hồ đồ
Chúng con phát nguyện cầu tịnh thổ
Sợ trả tam đồ.. tập ngây ngô
Từ nay tín hạnh sanh tịnh độ
Khổ không nói hết bởi mơ hồ 
Đã vô nẻo khổ bao lâu kiếp
Giật mình một niệm kịp, nhẹ buông
Sắc tài ái nhiễm nguồn đọa tiếp
Một kiếp mê sâu lắm kiếp buồn
PHẬT luôn rộng mở lòng ái mẫn
Ta cũng vì PHẬT..đừng ác nhân
PHẬT rất từ bi thường kề cận
Ta nên vì PHẬT, đoạn tham dần
Một niệm cận sáu đường
Một niệm Tây Phương dưỡng
Mỗi hành nhân tự chọn tận tường
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Thân giả tạm mê hoài ai thay tội
Tin PHẬT rồi biết giả sửa tu thôi.

Bình luận LUÂN HỒI KHÔNG ĐỂ GIỠN LỤC ĐẠO ĐỪNG BUÔNG LƠN
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 102
  • Tháng hiện tại: 2981
  • Tổng lượt truy cập: 142876
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com