Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

MÊ LÂU NGHIỆP NẶNG 
THỐNG KHỔ NHIỀU TĂNG 
Chúng ta nghiệp trổ rất mau
Bởi do ô nhiễm đem vào tạo nuôi
Vậy nên có những ngậm ngùi
Trả vay đau khổ chôn vùi thân ta
Tạo nhiều phải lãnh hằng hà
Nếu chưa thấu ngộ ta bà khổ mang
Chúng ta nhân xấu vô vàn
Giờ không sớm sửa muộn màng , khó ly
Chúng ta đến có những gì
Vậy mê chi nữa, sửa mau cứu mình
Sáu đường chôn mạng chúng sinh
Ái nhiễm mê rồi, khó tỉnh giác ra
Dục trần dẫn đến sáu nhà
Rất lâu vay trả khổ nhiều không tin
Cũng vì chìm đắm hư tình
Luyến lưu vương vấn chấp mình có đây
Biết chăng ta hiện cõi nầy
Do duyên nghiệp dẫn sâu dầy tạo ra
Đến đây.. đền trả nợ mà
Phải đâu.. đến tạo ba nhà giành vô
Đến vì.. xưa trước mơ hồ
Không tin nhân quả mưu mô một đời
Đã từng oan trái nhiều nơi
Nhiều người nhiều loại ngút trời oán than
Ân ân. oán oán ngập tràn
Quá nhiều nghiệp trổ muôn ngàn khổ đau
Hoại phù mê muội ôm vào
Không tin vay trả, tạo nhiều vần xoay
Ngỡ rằng vĩnh viễn thân này
Không thù hận oán đủ ngày nợ lôi
Cộng duyên quả chín nhân đòi
Không tin mình tạo, mình ngồi Diêm Vương
Dập bầm thống khổ sáu đường
Vòng quanh trả nợ từng đường phải vô
Không tin có cõi tam đồ
Do tâm chiêu cảm đem vô mới thành
Không tin có tạo có sanh
Có làm có lãnh nghiệp hành bũa vây
Không tin kinh pháp Tổ Thầy
Vì thương ta khổ đến đây chỉ đường
Không tin thì ác đạo vương
PHẬT dù thương lắm.. cũng đành bỏ ta
Nhìn đi năm dục giả mà
Sáu nhà vật chất cũng là hoại hư
Nhìn đi oan trái.. đền trừ
Không ra khỏi được tử sanh thay hình
Hãy tin ta đã súc sinh
Nhiều đời nhiều kiếp đủ hình đủ con
Có không dư âm.. vật còn
Nên ngu si lắm vẫn còn mờ mê
Cứ tìm ác đạo muốn về
Không tin PHẬT pháp chưa hề biết tu
Ta bà oan khí che mù
Âm u hồn oán hận thù vây quanh
Phủ trùm nghiệp bũa vận hành
Chúng sanh ta khổ, vì danh lợi hoài
Kết thành oan nghiệt không hay
Sắc tài chen lấn quên ngày tháng năm
Chưa tu nên dễ lạc lầm
Tạo nhiều nhân xấu có mầm khổ lâu
Đã nhiều sanh tử phiền rầu
Cũng vì bất chấp lún sâu thế tình
Tam bảo phỉ báng không tin
Vô minh tạo tác tự mình trả thôi
Đời sau thân khác luân hồi
Vòng quanh những cõi đã từng tạo ra
Phải đâu.. chỉ trả sa bà
Dễ dàng như vậy.. PHẬT ĐÀ niệm chi
Tái sanh lãnh khổ tức thì
Làm Ma hay Quỷ con gì, bụng ai ?
Có khi sống chỉ một ngày
Côn trùng muỗi kiến sống dài, được không ?
Chết rồi quay lại sáu vòng
Trả vô lượng kiếp xong rồi đầu thai
Đầu thai không được ra ngoài
Mới mấy tuần tuổi giết ngay.. tiêu đời
Sát sanh xem như trò chơi
Mặc tình phóng túng hỡi ơi.. tâm người
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Sanh tử đâu dễ đùa
Mê hoài PHẬT cũng thua

Bình luận MÊ LÂU NGHIỆP NẶNG THỐNG KHỔ NHIỀU TĂNG
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 20
  • Tháng hiện tại: 640
  • Tổng lượt truy cập: 117337
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com