Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

MỘT HƠI THỞ KHÔNG RA

NGHIỆP DẪN HỒN SÁU NHÀ

 

Nằm võng suy tư, bổng giật mình

Vô thường chợt ghé, Thì sinh cõi nào

Nhớ ra thấy sợ biết bao

Ra vào luẩn quẩn, thân nầy trả vay

 

Nhớ đến mồ hôi, chảy dầm dề

Hết thở kiếp nầy, kiếp khác mê

Não nề lại tiếp, vần xoay chịu

Thống khổ bao nhiêu, chắc chắn nhiều

 

Bất chợt nhớ ra, nhanh đã hiểu

Một điều có thật, quả không sai

Tháng ngày gây tạo, thì tự lãnh

Ý khởi tâm chiêu, nghiệp đã thành

 

Nhân sanh oán nghiệp, nhiều vô số

Ngộ được nhìn ra, được bao nhiêu

Nhiều lắm chưa sâu, đường giác ngộ

Vậy dễ thoát đâu, vướng hồ đồ

 

Khổ phải có thôi, cần tường tận

Sửa từng ý niệm, định tu nhân

Tập dần kiếp cuối, thời còn kịp

Nếu tiếp mờ mê, lại tử sanh

 

Nhân quả vận hành, không ngừng nghỉ

Khởi niệm tâm sai, lệch tức thì

Mấy khi có được, thân người tốt

Một đời nhìn lại, ngắn biết bao

 

 

Làm sao nhìn thấu, điều tạm giả

Phải chăng giả thật , cần nhìn xa

Ái hà tâm động, ngày sâu nghiệp

Càng tiếp lầm mê, có luân hồi

 

PHẬT nói, chúng sanh. ta tham vọng

Toàn của sáu đường, không dễ đâu

Nguồn khổ dẫn đầu.. do tham lạc

Niệm ác khởi thành, trả không sai

 

Chúng ta khờ dại, luẩn quẩn mê

Mù mịt trầm luân, trả nặng nề

Khổ nào kể hết, nhiều kiếp trả

Quanh quẩn sâu dày, khó ngộ ra

 

Sáu nhà nhiều khổ, cứ trầm luân

Vay trả.. trả vay..chẳng thể dừng

Nghiệp luôn luân chuyển, nhiều đường lãnh

Thân người, thân Vật, thân nào sanh

 

Chúng ta có khổ, bởi nghiệp hành

Lục đạo thay thân, cứ vòng quanh

Tử sanh lần lượt, từ cõi chịu

Cái khổ đau nầy, phải rất nhiều

 

Chiều buồn, cảm vọng hướng Nhà Tây

Khoắc khoải ai ơi, trược nhiễm nầy

Ta có gì đây, toàn vay mượn

Kiếp nầy không tỉnh, tiếp đau thương

 

Sáu đường nhiều lắm, tử sanh đau

Dục đắm tình say, dẫn nghiệp vào

Chúng ta chưa rõ, gì sau đó

Nên chẳng đoái hoài, nghiệp nghĩ lo

 

Nói rõ hơn chút, cõi ta bà

Duyên dễ luân hồi, khó nhìn ra

Vì tâm ta mộng, không sáng tỉnh

Ngũ dục dụ bài, thích đắm mình

 

Một đời lục đạo ôm rinh

Nhiều đời lục đạo, mang hình sừng lông

Một đời mê muội sai lòng

Nhiều đời phải tiếp, vào vòng thay Thân

 

Chúng ta cần thoát nơi đây

Về Tây làm PHẬT, trở về độ tha

Ngày ngày tập xả được rồi

Cầu về cõi PHẬT luân hồi báy bay

 

Chúng ta phải biết cứu mình

Bởi vì rất khó, lại sinh thân người

Tử sanh không thể dễ ngươi

Luân hồi không thể, chuyện cười vui đâu

 

Chúng ta kiếp cuối quay đầu

Một lòng chân thật, cầu về Tây Phương

Chúng ta phải thoát sáu đường

Vãng sanh về PHẬT, vô thường cắt xong

 

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

Quanh quẩn sáu đường sanh tử khổ

Tất nhiên là, ác đạo phải vô

Bình luận MỘT HƠI THỞ KHÔNG RA NGHIỆP DẪN HỒN SÁU NHÀ
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 30
  • Tháng hiện tại: 3258
  • Tổng lượt truy cập: 135833
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com