Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

NÀO NÀO !

TA CÙNG VỀ TÂY PHƯƠNG ĐẠI CHÚNG ƠI

 

Ta tin, Cực Lạc Sâu rồi

Còn lại đại chúng, mỗi người tin chưa ?

Chưa tin, thì tập tin dần

Tin rồi thì phải, chuyên cần sâu thêm

 

Dõng mãnh, tìm tự tánh về

Không trôi mê nữa, sợ rồi nhiều đau

Phải xin, nước PHẬT được vào

Bên ngoài sóng dữ, ba đào cuốn trôi

 

Tây Phương, không có luân hồi

Nên rủ đại chúng, đi ngồi đài sen

Đời nầy chấm dứt sang hèn

Không còn vui, giận tiếng khen chê đời

 

Ta làm, súc vật giáp nơi

Mười phương pháp giới, cõi nào cũng vô

Vì ta, ngu ngốc hồ đồ

Nên toàn kiếm bụng, mơ hồ đầu thai

 

Kiếp nầy, nghe được Nguyện Ngài

Cứu toàn pháp giới, gái trai trẻ già

Quá mừng, nên tập buông ra

Nhẹ nhàng ít chút, về nhà dễ hơn

 

Chưa tu, ta cứ sân hờn

Giận người vô lý, muốn hơn không hà

Giờ tu, ta biết mình sai

Đang dần sửa lại ngày ngày giảm ngu

 

 

Tu đúng, thấy rất tuyệt vời

Tu được mới biết, PHẬT vì chúng sanh

Không tu, thì cứ ham giành

Tu rồi chỉ muốn mình thành NHƯ LAI

 

Không tu, ác đạo vô hoài

Tu sai địa ngục, ra ngoài dễ đâu

Không tu, ba cõi dẫn đầu

Chưa tu thì lún càng sâu A TỲ

 

Đã tu, phải biết dục ly

A DI ĐÀ PHẬT, tức thì hân hoan

Nhất thừa, viên mãn vô cùng

Tư lương giữ vững, về chung liên trì

 

Niệm đi, tiếp niệm PHẬT đi

Đừng niệm gì khác, tam đồ báy bay

Còn thở, PHẬT có an bày

Hết thở PHẬT rước, bay về Tây Phương

 

A DI ĐÀ PHẬT

A DI ĐÀ PHẬT

 

Bình luận NÀO NÀO ! TA CÙNG VỀ TÂY PHƯƠNG ĐẠI CHÚNG ƠI
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 39
  • Tháng hiện tại: 3267
  • Tổng lượt truy cập: 135842
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com