Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

Bao nhiêu ân oán vần xoay
Bao nhiêu vay trả nơi nầy khổ đau
Hỏi vì sao chúng ta vay trả
Do ta mê tạm giả quá nhiều
Một đời sống cứ bày chiêu
Quá nhiều tham đắm bao nhiêu oán thành
Bởi chúng sanh đa tâm hư dối
Thiện không dồi ác cứ tăng thôi
Hỡi ôi trái quả chín rồi
Bốn bề vây bủa nghiệp lôi sáu đường
Chớ mê vương ái thường khởi mạnh
Nó dẫn ta đến cảnh súc sanh
Súc sanh mê muội tranh giành
Bao giờ có tánh để thành chúng ta
Tập tránh xa ái hà biển khổ
Từ lâu xa ta đã hồ đồ
Giờ đây tin PHẬT niệm vô
Thoát ra sanh tử không vô A TỲ
Có mấy khi nơi đây tin PHẬT
Mà một tâm chân thật quyết làm
Không tin ý dẫn tâm tham
Tham toan tham tính tham làm tham sai
Cứ mãi tham dục trần tham mãi
Nghiệp trổ rồi đâu có ai thay
Đắng cay quanh quẩn đoạ đày
Không tin nhân quả trả vay tự mình
Vì mình ngu mặc tình gây tạo
Trễ lắm rồi chưa muốn buông sao
Ngu tôi thương xót nghẹn ngào
Làm sao nói hết khuyên mau tu hành
Cái thân nầy được thành chẳng dễ
Ta bà nhiều tình chấp loạn mê
Trái oan ân oán nặng nề
Vay vay trả trả vì mê dục trần
Khổ đủ rồi hãy dần sửa chuyển
Sống cùng đây nên có lời khuyên
Tu mau mới thoát xích xiềng
Không tu đi tiếp ba miền tránh đâu
Chúng ta tỉnh thức quay đầu
A Di ĐÀ PHẬT tin sâu hành trì
Tốt rồi chọn đúng đường đi
A Di ĐÀ PHẬT khắc ghi cứu mình
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Nhiều kiếp thân ta ở cõi nào
Kiếp nầy lại muốn tiếp tục sao..

1 Bình luậnNhiều kiếp thân ta ở cõi nào-kiếp này lại muốn tiếp tục sao
Ảnh đại diện
Anh   Chị
- Bình luận ngày 28-03-2023
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 35
  • Tháng hiện tại: 4452
  • Tổng lượt truy cập: 131082
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com