Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

PHẬT ! THƯƠNG CHÚNG SANH TẠO TÂY PHƯƠNG CẢNH
TA ! ĐẮM CHÌM ÁC ĐẠO KHOÁI THÍCH SANH
Ta bà, cõi mộng, ta không vọng
Ta bà, không thật ta cứ mong 
Ta bà, đường dẫn đủ sáu vòng
Ta bà, bạn đắm khó hòng được yên 
Ta bà, nếu bạn mãi ghiền 
Ta bà, nghiệp trổ luân phiên rất nhiều 
Ta bà, tội nghiệp khó tiêu 
Ta bà, dễ tạo mau nhiều tội tăng 
Ta bà, nào sống vĩnh hằng 
Ta bà, nghiệp trổ nặng nề trả đau 
Ta bà, tam độc dẫn vào 
Ta bà, nhìn kĩ rất mau quả về
Ta bà, có những nhiễm mê
Ta bà, cõi dễ đưa mình vần xoay 
Ta bà, cho mượn thân nầy
Ta bà, tứ đại từ đây nghiệp hành 
Ta bà, vốn cõi tội sanh 
Ta bà, tạo nghiệp mau thành trả vay  
Ta bà, nhân quả rất dài 
Ta bà, mạng ngắn từng ngày bạn ơi
Ta bà, sanh tử nhanh vời
Ta bà, quả chín tả tơi dập bầm 
Ta bà, bạn muốn gì không 
Ta bà, bạn có sáu vòng mà thôi 
Ta bà, sanh tử luân hồi 
Ta bà, mê muội nghiệp lôi ba đường 
Ta bà, năm dục khoái vương
Ta bà, trôi tiếp theo đường nghiệp nhân
Ta bà, ân oán dễ trồng
Ta bà, ngũ dục không hề dễ buông
Ta bà, nguồn khổ do mình
Ta bà, tập khí ôm rinh lâu rồi
Ta bà, có những duyên lôi
Ta bà, vọng động đứng ngồi không yên
Ta bà, tự kiếm xích xiềng
Ta bà, hiện có đảo điên mê mờ
Ta bà, kiếp cuối làm ngơ
Ta bà, sớm ngộ. còn chờ gì đây
Ta bà, bạn có đủ đầy
Ta bà, bạn tạo từ đây thay hình
Ta bà cũng có duyên sinh
Cứu mình thoát kiếp thai hình bạn ơi
Pháp môn niệm PHẬT tuyệt vời
Đưa ta ra khỏi luân hồi trầm luân
Bạn tin thì huyễn mộng dừng
Nhất tâm một hướng chuyên xưng thật làm
Tập dần ái nhiễm bớt ham
Giảm từ thứ một cứu mình thoát ra
Bạn ơi mình cũng giả mà
Có gì là thật của ta bao giờ
Chúng ta nhiều kiếp ngu ngơ
Chắc nhiều khổ lắm, nhớ gì được đâu
Đầu thai! đuôi, vãy, lông, sừng.
Từng ngày bị giết từng ngày bị nhai
Nếu tôi và bạn mê hoài
Thì không ai thế những ngày tiếp theo
Tắt hơi địa ngục bay vèo
Diêm Vương chỉ định mi theo loại bầy ( súc sanh)
Bạn ơi tôi bạn cầu Tây
A DI ĐÀ PHẬT Phương Tây mĩm cười
Ngài vui con cũng sen tươi
PHẬT ơi, con phải tưới sen vun bồi
PHẬT ơi, con tin PHẬT thôi
Tin rồi, con sửa mới ngồi được sen
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Nhớ đến Tây Phương dạ bồi hồi
Kiếp này cắt đứt sanh tử trôi

1 Bình luậnPHẬT ! THƯƠNG CHÚNG SANH TẠO TÂY PHƯƠNG CẢNH TA ! ĐẮM CHÌM ÁC ĐẠO KHOÁI THÍCH SANH
Ảnh đại diện
Anh   Chị
- Bình luận ngày 30-11-2023
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 18
  • Tháng hiện tại: 638
  • Tổng lượt truy cập: 117335
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com