Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

PHƯƠNG TÂY NƯỚC PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ
KHỔ, GIÀ, BỆNH, TỬ, CHẲNG CẦN LO
Bạn lành đã biết cầu Tây
Chúng ta chưa ngộ Phương Tây không về
Bởi còn tình chấp sâu mê
Chúng ta ơi hỡi.. não nề có hay
Ẩn sâu dục ấy.. khổ dài
Trả lâu vô số.. mấy ai tin tường
Năm trần sáu nhiễm, vấn vương
Bao giờ chợt tỉnh, tìm đường thoát đau
Nơi đây dục đủ, trò màu
Trước sau nhiều loại, dụ bày ta ham
Lao theo tác nghiệp, để làm
Cũng không hay biết, cứ làm cứ rinh
Cả tâm, cả khẩu, cả mình
Gom vào nghiệp ấy, sinh nhanh vô cùng
Bởi vì tam độc, cộng chung
Nên khi đủ chín, hãi hùng biết bao
Rất mau tạo tác tháng ngày
Nào là cứ thích, sống hoài hưởng đây
Sống một giây.. khổ một bầy (khổ nhiều khổ ít có đủ)
Ta bà phải trả nghiệp dầy, hiện nay
Sống một ngày.. tội thêm ngày
Cũng do ta thích, khoái say đắm chìm
Không bỏ sửa .. cứ vào thêm
Rồi khi phước cạn, nghiệp tìm không tha
Nó tìm tính nợ.. sáu nhà
Nợ mới nợ cũ.. nó đâu tha gì
Nó tại cuộc sống.. ở đi
Ăn , mặc , nghỉ , làm , nó chẳng để yên
Nó khiến ta thích.. với ghiền
Nó làm ta cứ.. đảo điên trong đầu
Nó không để ta.. tỉnh đâu
Nó kéo ta mộng..mộng sâu.. mộng hoài
Nó khoái lắm.. thấy ta say
Nó bày đủ cách.. tháng ngày dụ ta ( ngũ dục)
Nó là những thứ nhiễm tà
Nằm trong vật chất cận ta giờ giờ
Nó dụ trai gái già thơ
Nó đều mê hoặc, mê mờ lạc trôi
Nó là đường dẫn luân hồi
Nó không có lỗi..tự ta lôi về
Nó là nó..ta không mê
Nó không tác động..nặng nề cho ai
Nó không sai..ta mê mãi
Nó là ai.. ta ngu dại
Nó không hại..ta mộng hoài trách ai
Mãi say huyễn mộng dục trần
Phải trở về đường tiếp thay thân
Nợ cũ trước xưa chưa dần cạn
Nghiệp mới đã tăng lớn phải mang
Ân oán vô vàn nên nhiều khổ
Sáu nẻo luân hồi đã từng vô
Bởi do lầm lạc vô minh mộng
Nên khổ trầm luân quẩn sáu vòng
Ai không tin PHẬT, không niệm PHẬT
Tiếc lắm kiếp người, mất khó tìm
Ai đã tìm ra đường giải thoát
Vô lượng kiếp sau thoát vần xoay
Ai đã nơi nầy cầu sanh nguyện
Tốt rồi nhiều kiếp hết khổ phiền
Ai đã hành chuyên tin một VỊ (A DI ĐÀ PHẬT)
Ai đã thật lòng niệm A DI
Ai đã ngày đêm chuyên trì trí
Ai đã nhìn ra.. ta có gì ?
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Tây Phương nếu bạn chẳng niệm cầu
Sáu nẻo luân hồi bạn ở đâu ???

Bình luận PHƯƠNG TÂY NƯỚC PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ KHỔ, GIÀ, BỆNH, TỬ, CHẲNG CẦN LO
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 47
  • Tháng hiện tại: 1650
  • Tổng lượt truy cập: 104924
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com