Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

TẤT CẢ ÁC TỪ TÂM KHỞI SANH
TẤT CẢ KHÔNG TỪ NIỆM SỬA HÀNH
Làm người không hề khổ
Khổ do tham đem vô
Làm người ít có ngộ
Bởi còn nhiều mơ hồ
Khổ kia chẳng thể tìm ta
Do ta thích khoái tạo ra khổ nầy
Khổ nào có tự đến đây
Do ta kéo khổ về xây thành trì ( khổ kiên cố)
Chúng ta vời.. khổ mới đi
Chúng ta tìm khổ.. có gì bỏ đâu
Khổ sanh do tâm khởi đầu
Không sợ vay trả mê sâu khổ dài
Xin hỏi khổ.. có tại ai
Khổ không tự đến...ta bày mà thôi
Ta xây khổ sẵn nguồn rồi
Ta mời ta gọi khổ trồi lên nhanh
Khổ kia cũng chẳng ai giành 
Do ta góp nhặt.. tạo thành khổ mau
Khổ kia không thể tự vào
Chỉ ta tìm kiếm trước sau khổ về
Khổ không xui khiến ta mê
Tự ta muốn khổ bốn bề  mới cam
Khổ kia vì bởi tâm làm
Ham say khoái khổ ham nhiều quẩn quanh
Ai ơi khổ chẳng vận hành
Tại ta muốn vậy.. khổ đành chìu ta
Khổ không có sẵn ta bà
Bởi ta tích lũy khổ lâu kiếp nào
Khổ không có trước hay sau
Chỉ ta sắp xếp dồi trau khổ tìm
Khổ không có ít hay thêm
Do ta tâm khởi đi tìm khổ thôi
Khổ không từ chối bao giờ
Đáp ứng đầy đủ khổ chờ đến lôi
Khổ kia kéo tiếp luân hồi
Sống trong sự khổ vần trôi tiếp hoài
Khổ trả nhiều lắm đắng cay
Sáu đường tử khổ nào ai thay mình (tự trả khổ)
Khổ kia chính ta tạo sinh
Vậy nên khổ phải tìm mình trả vay
Khổ ơi bạn rất đúng ngày
Không sai giờ khắc an bài khổ sanh
Khổ thích người huyễn mộng giành
Khổ liền cũ mới nhân sanh quả đòi
Khổ vì đâu.. vọng niệm khởi
Rất nhanh ba cõi khổ vời ta đi
Khổ kia quen với A TỲ
Dẫn ta đi đúng hướng khổ ghì ta vô
Ta vô gặp khổ tam đồ
Làm sao thoát khỏi tam đồ khổ ơi
Khổ ơi ta sửa sai liền
Khổ đừng luân chuyển làm phiền ta nhe
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Tất cả mình chuốc tạo
Nhớ đừng trách trời cao

Bình luận TẤT CẢ ÁC TỪ TÂM KHỞI SANH TẤT CẢ KHÔNG TỪ NIỆM SỬA HÀNH
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 49
  • Tháng hiện tại: 1652
  • Tổng lượt truy cập: 104926
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com