Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

Ý dẫn sai luân hồi trôi mãi
Tâm không phải lục đạo đi hoài
Có bao giờ chấp nhận ta sai
Khổ tại ai đường dài phải chịu
Bởi nhiều mê lời sâu không hiểu
Nẻo vần xoay không thiếu tên mình
Cõi ta bà tham đắm nhiều sinh
Đành vay trả cực hình kiếp tới
Nhân quả ơi tả tơi không sót
Một mãi trần không lọt lưới thưa
Giả tạm thôi tư lợi phải chừa
Đường sanh tử còn ưa tiếp khổ
Ôi cái kiếp mỗi người một hố
Giàu nghèo vô chỉ cái quan tài
Vì vô minh cứ tiếp tục sai
Mạng rút ngắn ai thay ba cõi
Thích đắm say dục tài dẫn lối
Để buông trôi vô lượng thay hình
Xuống diêm phù la khóc van xin
Khi còn thở ngu mê không tỉnh
Thị phi chấp không từ nhẫn nhịn
Hơn thua đời toan tính đủ điều
Có tin chăng ác nghiệp đã chiêu
Khi duyên đủ khổ nhiều lôi kéo
Lôi đi đâu.lôi sâu sáu nẻo
Tỉnh được rồi niệm PHẬT sửa thôi
Thật làm đi sẽ thoát luân hồi
Vô lượng kiếp nghiệp lôi đã khổ
Được thân người nếu không giác ngộ
Thì hỡi ôi thống khổ trùng trùng
Nghiệp bao trùm ác quả cộng chung
Nhiều lắm đó hãi hùng khó tránh
Tín nguyện sanh tây phương tịnh cảnh
Tiếp tu hành trược cảnh tái lai
Niệm PHẬT NGÀI là sửa trong ngoài
Từ ái nhẫn mỗi ngày tăng tiến
Cõi trược ác dục trần ly viễn
PHẬT Di ĐÀ nhớ niệm tin chuyên
Quyết đời nầy thoát khỏi xích xiềng
Đây mượn tạm để làm phương tiện
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Tây phương cực lạc ôi thù thắng
Pháp giới mười phương PHẬT chẳng bằng...

1 Bình luậnTây phương cực lạc ôi thù thắng- Pháp giới mười phương phật chẳng bằng
Ảnh đại diện
Anh   Chị
- Bình luận ngày 26-03-2023
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
TẬP 1/2 TÂM ĐẮC 9 TUẦN BẾ QUAN NIỆM PHẬT PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNG

TẬP 1/2 TÂM ĐẮC 9 TUẦN BẾ QUAN NIỆM PHẬT PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNG

Xem video
Phương Pháp Niệm Phật Nhiếp Tâm- Thập Niệm Ký Số - Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao đầy đủ

Phương Pháp Niệm Phật Nhiếp Tâm- Thập Niệm Ký Số - Trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao đầy đủ

Xem video
TẬP 1/5 TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

TẬP 1/5 TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

Xem video
TẬP 1/14 KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA HT TỊNH KHÔNG

TẬP 1/14 KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI DIỄN NGHĨA HT TỊNH KHÔNG

Xem video
Pháp thập niệm của Đại Sư Ấn Quang Tập 1/3 Thầy Hồ Tiểu Lâm giảng

Pháp thập niệm của Đại Sư Ấn Quang Tập 1/3 Thầy Hồ Tiểu Lâm giảng

Xem video
THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH TẬP 1/80 HT TỊNH KHÔNG

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH TẬP 1/80 HT TỊNH KHÔNG

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 196
  • Tháng hiện tại: 6184
  • Tổng lượt truy cập: 62708
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com