Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

Việc chúng ta cứ lo niệm PHẬT
Việc còn lại cứ để PHẬT lo
Những gì PHẬT đã dặn dò trong kinh
Chúng ta tín nhận y lời
Đời sau được thoát khỏi nơi khổ sầu
Cắt đường sanh tử dài lâu
Vui thay kiếp cuối quay đầu về Tây
Trả vay thống khổ cõi nầy
Nếu không biết PHẬT thay thây nữa rồi ( kinh vô lượng Thọ)
Vui rồi con rất là vui
Tốt rồi con đã luân hồi hết vô
Lâu xa con dại hồ đồ
Tạo toàn là nghiệp dẫn vô hại mình
Trả vay trong cõi súc sinh
Kiếp này mới được có hình người ta
Sợ rồi danh dục sáu nhà
Sợ rồi hư giả đoạ sa quá nhiều
Sợ rồi độc kế ác chiêu
Ý bày tâm khởi đủ điều vần xoay
Sợ rồi giả tạm đọa đày
Mãi say dục ái dẫn ta chôn vùi
Một đời có bấy nhiêu vui
Trong vui có khổ ngậm ngùi bủa vây
Tri ân lời PHẬT, Tổ, Thầy
Kiếp nầy phải thật cầu Tây thoát phàm
Ta bà ít muốn giảm ham
Bởi vì ta chỉ quyết làm PHẬT thôi
Bớt đi dục nhiễm luân hồi
Còn lại, đới nghiệp nhẹ rồi dễ tu
Quyết tâm chặn đoạn giả phù
Để tâm niệm PHẬT thoát tù thai thân
Hiểu rồi hành đúng xả lần
Không còn tạo tác gieo nhân sáu đường
Từ nay không giận không thương ( không bị ngoại cảnh chi phối)
Vì ta đã hiểu tận tường nghiệp duyên
Cũng đừng chấp trước não phiền
Bởi ta biết rõ oan khiên tự trồng
Nghiệp lực có chẳng phải không
Ta không mau sửa sáu vòng tránh đâu
Duyên sâu tin PHẬT nguyện cầu
Đời nầy quyết thoát khổ sầu vần xoay
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Ta bà giả mê nhiều thì nhiều khổ
Nghiệp trổ rồi thống khổ mặc tình mang.
1 Bình luậnViệc chúng ta cứ lo niệm phật- Việc còn lại cứ để phật lo
Ảnh đại diện
Anh   Chị
- Bình luận ngày 29-03-2023
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 18
  • Tháng hiện tại: 638
  • Tổng lượt truy cập: 117335
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com