Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

NGÀY NAY CHÚNG NỮ TẠI GIA HỌC PHẬT CÓ NHIỀU THÀNH TỰU HƠN CHÚNG NAM XUẤT GIA !
Trước đây người nữ chịu nhiều khổ nạn, ở Trung Quốc và Ân Độ đều như thế, ngày nay, xã hội mở cửa, nam nữ bình đẳng.
Người học Phật có thành tựu, đầu tiên kể đến là chúng nữ tại gia, thời kỳ Mạt Pháp, mọi thứ đều đảo lộn cả rồi.
Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, thời xưa, người học Phật có thành tựu xếp hàng đầu, người thành tựu nhiều nhất là chúng nam Xuất Gia. Kế đó là chúng nữ Xuất Gia, tiếp nữa là chúng nam tại gia, ít nhất là đến chúng nữ tại gia.
Hiện nay thì khác rồi, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, thời nay người học Phật có thành tựu, chân thật Vãng Sanh, xếp đầu tiên là chúng nữ tại gia.
Đứng thứ hai là chúng nam tại gia, đứng thứ ba là chúng nữ Xuất Gia, xếp sau cùng là chúng nam xuất gia.
Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói với tôi như thế, đảo lộn cả rồi, đó có phải sự thật không vậy ? Là sự thật !
Chúng ta hãy quan sát một cách cẩn thận, bạn xem, chúng nữ tại gia niệm Phật thành tựu rất nhiều, chúng nam thì không nhiều bằng chúng nữ.
Người Xuất Gia thì càng thảm hại hơn, Xuất Gia mang cái hình tướng này, nhưng lại đi ngược với Phật Pháp, chuyện này không thể không biết, không thể không cảnh giác. Chúng ta xem tiếp xã hội hiện nay mở cửa, nam nữ bình đẳng, người học Phật có thành tựu, xếp đầu tiên là chúng nữ tại gia.
H.T. TỊNH KHÔNG !
2 Bình luậnNGÀY NAY CHÚNG NỮ TẠI GIA HỌC PHẬT CÓ NHIỀU THÀNH TỰU HƠN CHÚNG NAM XUẤT GIA !
Ảnh đại diện
Anh   Chị
- Bình luận ngày 17-10-2022
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
- Bình luận ngày 17-10-2022
A Di ĐÀ PHẬT A Di ĐÀ PHẬT
Trả lời
Hình đại diện
Anh   Chị‹
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 60
  • Tháng hiện tại: 3288
  • Tổng lượt truy cập: 135863
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com