Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

GIẬT MÌNH ! TÓC TRẮNG QUÁ NHANH
LẨN QUẨN VỚI MÊ ! CHƯA TU HÀNH
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

Sợ lắm ai ơi hết... kiếp người
Thân người rất dễ, tử sanh lôi
Nói cười vừa thấy, liền vong mạng
Một niệm.. âm gian chuyển tiếp rồi

Sợ lắm nơi đây, tội dễ thành
Chết đi, sống lại...vô số sanh
Trần cảnh, A TỲ từ tâm vọng
Ngẫm lại có đau, tập sửa lòng

Huyễn mộng dìm ta nẻo thay hình
Chịu nhiều thống khổ, mỗi lần.. sinh
Do mình mê tiếp, lầm.. lạc.. mộng
Quanh quẩn mờ mê cảnh.. sáu vòng

Tin không hết thở, thì nhiều khổ
Nhân quả vận hành, đầu thai vô
Tiếp tục dần qua từ chỗ trả
Vào ra.. lên xuống.. nhiều luân hồi

PHẬT nói trong kinh.. có sanh tử
Oan trái.. nợ đòi lắm ngất ngư
Nhừ xương.. nát thịt trả  chưa đủ
PHẬT dạy.. phải tin, chớ mê.. mù

Cõi mộng.. sương tan.. phù du.. hoại
Có quả tìm đòi.. trả không sai
Và khổ rất dài.. không thể tính
Tự mê..tự tác..tự hại mình

Nhân sinh.. duyên cộng nhiều nhiều lắm
Bởi do tâm vọng.. tạo..gây..lôi 
Duyên cộng đủ rồi, sanh quả trổ
Chúng ta là vậy.. chỉ hồ đồ

Một kiếp đem vô nhiều nhân xấu
Vẫn chưa tin PHẬT... tin không sâu..
Chưa biết quay đầu..rời  dần... giả
Cứ vậy lạc trôi... với sáu nhà..

Khó ra sanh tử.. luân hồi lắm
Bạn hãy cùng tôi.. sửa lại tâm
Trước kia mê muội.. nhiều lầm tưởng
Nay đã nhìn ra.. sợ ba đường

TỔ thương ta lắm bạn cần biết
Không tiếc công lao.. chỉ dạy ta
TỔ dẫn chúng sanh.. ra lục đạo
Chúng ta.. mê..đắm cứ bước vào

Nào là cuộc sống đói no
Nào là nóng lạnh.. muốn bò trắng răng
Nào là..kiên cố.. vĩnh hằng
Nào là tài sản.. phải bằng mới cam..

Vì ham..nên ngũ dục tìm
Vì ham không thể im tâm tháng ngày
Vì ham.. không thấy mình sai
Còn ham.. còn vướng đắng cay não phiền

Chúng ta.. tâm vốn đảo điên
Bắt nhịp hay lắm.. tình tiền lợi danh
Tài ba.. khôn khéo.. hơn.. giành
Tranh không biết đủ.. rất nhiều rất lâu

Cuối cùng hết thở.. có sầu
Trả lâu ức kiếp.. đường vần xoay đau
PHẬT buồn..PHẬT vẫy tay chào
Hẹn con kiếp khác.. mới vào Lạc Bang..

Kiếp khác... là ở kiếp nào ?
Vào trong nhà mẹ..hay vào bụng ai ?
Hay là.. bị kéo ra ngoài (phá thai)
Hay là..lông, móng, vãy, sừng, cánh, đuôi ?

Nghĩ đến đây.. đã hết vui
Nghĩ ra rồi... có ngậm ngùi
Nghĩ thấy sợ.. chắc vùi nhiều kiếp
Nghĩ thấy buồn.. kịp tỉnh bao nhiêu ?

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
PHẬT không trách khi ta còn vọng
PHẬT chỉ buồn.. Cực Lạc ta không16:45/-strong/-heart:>:o:-((:-hĐã gửiXem trước khi gửiThả Files vào đây để xem lại trước khi gửi

Bình luận GIẬT MÌNH ! TÓC TRẮNG QUÁ NHANH LẨN QUẨN VỚI MÊ ! CHƯA TU HÀNH A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 90
  • Tháng hiện tại: 1578
  • Tổng lượt truy cập: 123310
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com