Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

TRONG CÕI GIẢ ! HIỆN BÀI CHÂN TÁNH
VÌ MÊ MỜ !  CHÂN MẤT GIẢ THÀNH

Một niệm giác, có ngay trí huệ sáng
Một niệm thành, lập tức có tương quan
Một niệm chuyển, phá tan vô minh vọng
Một niệm buông, cắt đứt hẳn sáu vòng

Một niệm lạc, tiếp vào trong vay trả
Một niệm mê, thân đọa rất lâu xa
Một niệm chấp, ái hà cùng quanh quẩn
Một niệm say, ác đạo phải có phần

Một niệm khoái, nhân trồng nhanh quả trổ
Một niệm say, tiếp tục tử sanh vô
Một niệm ái, tam đồ không chê bỏ
Một niệm ghiền, lớn nhỏ đủ..vãy sừng

Một niệm thức, từng ngày quang minh rạng
Một niệm tường, giờ phút có an nhiên
Một niệm xả, não phiền không biết đến
Một niệm lành, chân thật giác là nền

Một niệm chánh, bên trong nhìn biết giả
Một niệm suy, tường tận trả không sai
Một niệm định, hiển bày căn bản trí
Một niệm huân, danh hiệu chủng ý trì

Một niệm thoát, tạo thành tâm giác tịnh
Một niệm rời, nhiễm dục tránh nghĩ nhìn
Một niệm đoạn, chặn tâm sinh quả xấu
Một niệm quay, ác đạo chẳng vào đâu

Một niệm ngộ, viên thành tâm có định
Một niệm thật, tên PHẬT giữ cứu mình
Một niệm khởi, cầu sinh về Cực Lạc
Một niệm trì, quyết đường ác không vô

Nhìn lại kĩ, cõi nầy đều là khổ
Vì hồ đồ, gây nhân ác quá dầy
Vô minh nghĩ, là sống phải dựng xây
Không cần biết, nhân nầy xấu hay tốt

Cũng không biết, thân người chỉ lần một
Hết kiếp nầy, thay đổi xác tốt gì
Có mờ mê, trả luân chuyển phải đi
Sống với khổ, còn đâu tâm với trí

Giả không ly, phía sau nhiều quằn quại
Chưa cứu mình, vậy sanh tử ai thay ?
Chưa kịp tu, vẫn vọng đắm ngày ngày
Vô thường gọi, không sai giờ giây phút

Nhiều vay trả, bởi tâm ham ngũ dục
Không im an, ý thúc giục tâm sanh
Vừa khởi ra, chủng nghiệp đã có thành
Cái nhân ấy, chúng ta dần tập tránh

Đủ duyên chưa, tin nhanh danh hiệu PHẬT
Cứu chính mình, thoát làm Vật sau nầy
Về Phương Tây, mới chấm dứt vần xoay
Còn tất cả, thay Thây ba đường dẫn

Pháp giới ơi, ráng trồng nhân thoát tử
Mỗi chúng ta, phải cứu giữ mạng mình
Và chúng ta, đừng để sáu đường rinh
Trả không nổi, súc sinh làm không nổi

Không mê nữa, không gây điều có tội
Sợ lắm rồi, quanh quẩn đủ vòng rồi
Bụng chui vào, rồi lại tiếp chui ra
Vào ra mãi, những cái nhà máu thịt ( bào thai)

Vì cái nhân, nhiễm ô, ưa, khoái, thích
Cứ luân hồi, mù mịt mãi tiếp hoài
Khổ lắm thay, sự thật tin hay không
Tâm còn vọng, thì đảo điên nhiều lắm

Khổ vay trả, lâu xa dài thăm thẳm
Chúng ta cần, tìm tâm giác trở về
Đã lâu rồi, ta sanh tử lạc mê
Tỉnh giác chậm, cứu mình không còn dễ

A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

ĐƯỜNG VỀ QUÊ PHẢI NHỚ
AO THẤT BẢO ĐANG CHỜ

Bình luận TRONG CÕI GIẢ ! HIỆN BÀI CHÂN TÁNH VÌ MÊ MỜ ! CHÂN MẤT GIẢ THÀNH
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video
Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Giới Luật 026- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 12- Giới Tà Dâm - Phần 2

Xem video
KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

KC121- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 1 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 22 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 89
  • Tháng hiện tại: 1577
  • Tổng lượt truy cập: 123309
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com