Thật Vì Sanh Tử - Phát Bồ Đề Tâm - Dùng Tín Nguyện Sâu - Trì Danh Hiệu Phật - Tâm Bồ Đề Cần Xuyên Suốt Cả Một Đời - Bồ Đề Tâm Chính Là Chân Tâm - Nam Mô A Di Đà Phật.

Ta có sợ cõi nầy nhiều vay trả
Ta có cần chuyển sửa cứu thân ta
Ta sợ không những dụ hoặc ái hà
Ta có biết, thoát ra thì phải xả..
Quẩn quanh một kiếp sắp hết rồi
Lăn qua lộn lại, khổ tiếp thôi
Luân hồi vay trả, ôi sợ quá
Lục đạo vô ra, tự chịu mà
Cõi nầy ai đã đang tường tận
Ai đã nhìn ra phải Thay Thân
Ai đã đang dần tìm giải thoát
Ai đã thoát mê những dục trần
Đắm chìm cõi dục hại mình
Lún sâu vào chốn Thay hình với thân
Chen Chen lấn lấn có phần
Nẻo sâu vay trả dần dần tăng cao
Mãi mê ác nghiệp tạo vào
Tội chồng cao nặng trả bao nhiêu đời
Luân phiên thống khổ tả tơi
Đầu thai đúng chỗ tơi bời trả vay
Nhân quả bởi chẳng đoái hoài
Hiện nay tà mị dụ bày quá đông
Chúng sanh, ngu vướng sáu vòng
Vì nghe lời chúng vào trong tam đồ
MA Tà đang triển khai vô
Trong đầu kẻ ngốc hồ đồ vô minh
Tràn lan trên mạng đủ hình
Tà Ma nói pháp nói mình Phật Tiên
Hỡi ôi sanh chúng mê ghiền
Chạy theo bày vẽ đảo điên cõi nầy
Chẳng biết phân biệt ở đây
Ai Ma, ai Phật, cả bầy tung hô
Chết rồi xuống cõi tam đồ
Trả cho đủ số tội kia đã làm
Bởi vì cái tội tham lam
Tham làm Thần thánh tham làm thượng sư
Tàn hơi Diêm phủ,, thây nhừ
Cưa, xay, nấu, chặt, để trừ tội gây
Ta bà tà pháp kéo bầy
U mê lôi kéo rồi đây khổ nhiều
Bởi vì chúng nó bày chiêu
Dẫn người sai lạc càng nhiều càng sâu
Thôi rồi trăm vạn nẻo sầu
Cho người tu lạc đâm đầu bởi mê
Ma kia dẫn dắt đi về
A Tỳ địa ngục bốn bề xiềng gông
Thay MA dụ chúng vào tròng
Vậy thì ác đạo,, đừng hòng được yên
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Hải Âu phi xứ lộng hành
Nếu không chánh kiến thì sanh chung bầy...

Bình luận Cõi này ai đã đang tường tận
Ảnh đại diện
Anh   Chị
Video mới nhất
QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

QUẢ BÁO CỦA VIỆC THỦ DÂM, HÀNH DÂM NƠI ĐỊA NGỤC- NHÂN QUẢ BÁO ỨNG TƠ HÀO KHÔNG SAI

Xem video
ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ- GIÁO DỤC NHÂN QUẢ THIỆN ÁC- XIN HÃY LẮNG NGHE

Xem video
Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Giới Luật 027- Tại Gia Luật Yếu Quảng Tập - Kinh Ngũ Giới Tướng - Buổi 13- Giới Vọng Ngữ - Phần 1

Xem video
Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Sự thật kỳ lạ ở Cõi Tây Phương Cực Lạc - Pháp Sư Tịnh Không | Phật Pháp Nhiệm Màu

Xem video
KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

KC122- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 5 - Buổi 2 || Thích Thiện Trang

Xem video
KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

KC120- Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tuyển Giảng- Phẩm Thứ 4 - Buổi 23 || Thích Thiện Trang

Xem video

Thống Kê Truy Cập

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 102
  • Tháng hiện tại: 2981
  • Tổng lượt truy cập: 142876
mopham

Các bậc tiền bối của Tịnh Độ

Pháp môn Tịnh độ Lý cực cao sâu, Sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh độ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương Tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, thành thủy, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp nầy bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật quả? Miệt thị pháp môn Tịnh độ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?
Có thái độ như vậy không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như Tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm hải chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sinh ư? 

-ẤN QUANG ĐẠI SƯ GIA NGÔN LỤC-

 

Thiết Kế Web Bởi SangTaoAds.Com